Trên 278 tỷ đồng cho phòng, chống thiên tai đến năm 2025

04:09, 21/09/2022
Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, tỉnh đã dự trù nguồn kinh phí trên 278 tỷ đồng cho công tác phòng, chống thiên tai từ đây đến năm 2025. Trong đó có trên 220 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và phần còn lại thuộc Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh. Riêng trong năm 2022, tỉnh phân bổ khoảng 70 tỷ đồng để thực hiện công tác này.
 
Nguồn kinh phí này được dùng để đầu tư vào các chương trình, đề án trọng điểm phòng, chống thiên tai trên địa bàn Lâm Đồng đến 2025; thiết lập mạng lưới quan trắc giám sát dòng chảy sông ngòi; tăng cường năng lực cảnh báo lũ; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ viễn thám, đánh giá giám sát các loại hình thiên tai. Đồng thời, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu trang thiết bị chuyên dùng của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp; theo dõi dự báo vận hành và giám sát điều tiết các hồ chứa thủy điện; xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh. 
 
VIẾT TRỌNG