Giải quyết việc làm cho gần 18.900 lao động

05:10, 17/10/2022
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động từ đầu năm đến nay được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, với tổng số 5.519 người (gồm 126 trung cấp, 4.549 người trình độ sơ cấp và 834 người giáo dục thường xuyên). Đã giải quyết việc làm cho 2.100 lao động; xuất khẩu 31 lao động.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 27.011 người, đạt 75% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 18.900 lao động, đạt 75,6% kế hoạch; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 4.992 lao động, đạt 96% kế hoạch.
 
Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chính sách đối với người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới... được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chu đáo, kịp thời...
 
THANH HỒNG