Lạc Dương: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng mùa khô

05:10, 24/10/2022
UBND huyện Lạc Dương cho biết, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô và làm tốt công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép được phát hiện và giải tỏa kịp thời. 
 
Trong tháng 10/2022, trên địa bàn huyện Lạc Dương không để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp; giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ giảm 100%; giải tỏa được 17,1 ha/52 vị trí đất lấn chiếm; trồng 344.229 cây xanh các loại, đạt 40,2%; đã tháo dỡ nhà kính, nhà lưới với diện tích 3,43 ha/24,41 ha, đạt tỷ lệ 14,05%; thực hiện giao khoán QLBVR với diện tích 107.281 ha cho 3.171 hộ dân và 13 đơn vị tập thể.
 
DIỄM THƯƠNG