Để người nghèo bớt đi nỗi lo

05:10, 20/10/2022
Nhiều năm qua, bằng tấm lòng, bằng trái tim, sự thấu hiểu, trân trọng và cảm thông, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhất công tác an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xây nhà cho hộ nghèo... Tất cả đều vì mục tiêu “để người nghèo, người khó khăn bớt đi nỗi lo” khi bên cạnh luôn có Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chung tay giúp đỡ.
 
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” tỉnh năm 2022 góp phần làm tốt an sinh xã hội
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” tỉnh năm 2022 góp phần làm tốt an sinh xã hội
 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp vinh dự được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động, tiếp nhận các nguồn lực giúp đỡ của toàn xã hội; cam kết quản lý, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, công khai, minh bạch để Nhân dân và các tổ chức, cá nhân giám sát.
 
Tại Lâm Đồng, công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo theo quy định. Công tác sử dụng Quỹ các cấp thực hiện đúng nội dung, đúng đối tượng theo quy định, trong đó, ưu tiên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn (chiếm 50,07%); hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (chiếm 34,74 %) số đã chi. Ngoài ra, còn trích Quỹ chuyển ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
 
Được biết, tổng số tiền tiếp nhận, vận động được 9 tháng đầu năm 2022 là trên 56,6 tỷ đồng, Ban Vận động Quỹ tỉnh đã phân bổ hỗ trợ 26,7 tỷ đồng. Đã thực hiện hỗ trợ xây mới 199 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 12,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 50 người nghèo, người đặc biệt khó khăn trong Chương trình Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là 250 triệu đồng. Hỗ trợ 77 học sinh nghèo học tập với kinh phí là 770 triệu. Hỗ trợ 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động là 30 triệu đồng. Hỗ trợ 7 trường hợp khó khăn bị tử vong do tai nạn giao thông, đuối nước là 70 triệu đồng. Tặng 26.360 suất quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là 11,3 tỷ đồng.
 
Tổng số tiền tiếp nhận, vận động được 9 tháng đầu năm 2022 là hơn 56,6 tỷ đồng, gồm vận động trên địa bàn; Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ.
 
Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho biết: Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh chủ động, nỗ lực, tham mưu, phối hợp, đổi mới, sáng tạo, mở rộng hình thức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn tại địa phương; quan tâm, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà ở. Tổ chức tốt Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Tập trung ưu tiên sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ sinh kế và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; vận động các địa phương thuận lợi kết nghĩa, hỗ trợ các địa phương khó khăn trong công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
 
Mặt khác, chính những người nghèo, cận nghèo tại các địa phương trong toàn tỉnh cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng còn 9.371 hộ nghèo. Để thiết thực hưởng ứng Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở... góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, động viên, hỗ trợ đắc lực giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
 
NGUYỆT THU