Đạ Tẻh: Ra mắt Mô hình Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam

01:11, 28/11/2022
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh vừa tổ chức ra mắt Mô hình Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình an toàn, vui khỏe, thịnh vượng” tại Thôn 2. 
 
Xây dựng Mô hình Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam tại Thôn 2, xã Triệu Hải nhằm thiết thực đưa Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đi vào cuộc sống. Trong đó, tiêu chí ứng xử chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và 4 tiêu chí ứng xử riêng cho từng mối quan hệ: vợ - chồng; cha mẹ với con, ông bà với cháu; con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em. Qua đó nhằm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người. 
 
Được biết, ban đầu mô hình gồm 22 thành viên tham gia, bên cạnh việc tuyên truyền cho chị em trong thôn thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, phát huy những giá trị tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, sẽ tổ chức sinh hoạt đình kỳ chia sẻ những kinh nghiệm hay, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nuôi con khỏe dạy con ngoan, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ…
 
Q.UYỂN