Phát huy vai trò phụ nữ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

06:11, 25/11/2022
Qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn phát huy vai trò, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện Luật gắn với thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. 
 
Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác Hội kết hợp với phổ biến pháp luật cho hội viên phụ nữ
Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác Hội kết hợp với phổ biến pháp luật cho hội viên phụ nữ
 
Theo bà Cil B’ri - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL, trong những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư pháp, Hội LHPN các cấp đã xây dựng chương trình phối hợp công tác PBGDPL với ngành Tư pháp cùng cấp. Nhằm cụ thể hóa các hoạt động, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch triển công tác PBGDPL cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đưa các tiêu chuẩn chấp hành pháp luật gắn với Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức - tự tin luyện tài - trung hậu đảm đang - xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó có tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. 
 
Các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với ngành Tư pháp thực hiện tuyên truyền, PBGDPL, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng phổ biến nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hội viên phụ nữ như: bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống mua bán người, hôn nhân và gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em…
 
Công tác tuyên truyền, PBGDPL được các cấp Hội Phụ nữ tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, trong đó phải kể đến việc tổ chức và vận động hội viên tham gia các hội thi, tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật”. Trong 10 năm qua, các cấp Hội tổ chức hơn 150 lớp tập huấn về các kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền PBGDPL, kỹ năng tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, kỹ năng xây dựng mô hình, kỹ năng điều hành CLB “Phụ nữ với pháp luật”. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hội thi tuyên truyền viên giỏi, vận động hội viên phụ nữ tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do ngành Tư pháp và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động… Hiện, toàn tỉnh duy trì hoạt động của 57 CLB “Phụ nữ với pháp luật” với hơn 2.700 thành viên sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Các CLB tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền lưu động, giao lưu văn hóa văn nghệ, hái hoa dân chủ… với các nội dung liên quan đến PBGDPL; phối hợp với cán bộ làm công tác tư pháp tư vấn pháp luật cho các thành viên CLB… Hội LHPN tỉnh đã thành lập CLB “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” với sự tham gia của các thành viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các Hội làm công tác pháp luật trên địa bàn tỉnh và đại diện cán bộ Hội LHPN các huyện, thành phố, cơ sở. 
 
“Bằng nhiều hình thức đa đạng, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh kết hợp tuyên truyền, PBGDPL với các hoạt động Hội. Trong đó, tăng cường các hoạt động ra quân truyền thông kết hợp với phổ biến pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Đặc biệt, việc tổ chức và vận động hội viên phụ nữ tham gia các các hội thi, tham gia sinh hoạt CLB “Phụ nữ với pháp luật”, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, PBGDPL đến hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ, đưa phong trào Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng Cil B’ri cho hay. 
 
VIỆT HÙNG