Di Linh: Triển khai công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

05:11, 28/11/2022
(LĐ online) - Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, UBND huyện Di Linh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
 
Theo đó, bên cạnh việc hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan còn tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục - y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh. 
 
Ngoài ra, ngành y tế huyện Di Linh cũng tiến kiểm tra toàn bộ các cơ sở cung cấp suất ăn, cửa hàng ăn uống trên địa bàn, kịp thời xử lý các cơ sở không đảm bảo điều kiện kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.
 
UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh trước các trường học về các yêu cầu, quy định về kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ngay các trường hợp kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc có nguy cơ gây hại cho sức khỏe trẻ em như ngộ độc, gây ảo giác, gây nghiện…
 
Các nhà trường cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền cho học sinh về vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến cáo không mua bán, sử dụng sản phẩm, đồ ăn uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có thể gây hại để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và góp phần giữ gìn an ninh, an toàn trường học. 
 
NGỌC NGÀ