Họ đạo bình yên - gia đình hòa thuận

02:11, 08/11/2022
Mô hình “Họ đạo bình yên - Gia đình hòa thuận” tại buôn B’Lao Srê, Tổ dân phố 14, phường B’Lao (TP Bảo Lộc) đã phát huy hiệu quả phòng, chống tội phạm trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
 
Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả Mô hình “Họ đạo bình yên - Gia đình hòa thuận” tại buôn B’Lao Srê
Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả Mô hình “Họ đạo bình yên - Gia đình hòa thuận” tại buôn B’Lao Srê
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường B’Lao phối hợp với Công an phường đã tiến hành tổ chức khảo sát tình hình địa bàn buôn B’Lao Srê và xây dựng mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn vào năm 2019. Nội dung mô hình vận động đồng bào dân tộc thiểu số buôn B’Lao Srê chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của tổ, buôn, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, làm tròn nghĩa vụ của công dân; tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công trên địa bàn. Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bài trừ hủ tục. Phát huy tình làng nghĩa xóm; hỗ trợ nhau trong sản xuất, đời sống, xóa đói, giảm nghèo; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; góp phần phát triển kết cấu hạ tầng và công trình phúc lợi. Xây dựng gia đình hòa thuận, yêu thương nhau, không có bạo lực gia đình; ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; có mối quan hệ tốt với cộng đồng. 
 
Với đặc điểm vừa là địa bàn tôn giáo, vừa là địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, công tác xây dựng mô hình tại giáo họ “Đức mẹ lên trời” thuộc địa bàn buôn B’Lao Srê là vấn đề thực tiễn, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP Bảo Lộc. Mô hình “Họ đạo bình yên - Gia đình hòa thuận” đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ rất cao từ Linh mục Phạm Văn Độ - quản xứ Nam Phương cùng tập thể Hội đồng Giáo xứ. 
 
Nội dung hoạt động của mô hình được chắt lọc từ tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đồng thời bổ sung một số quy định trong giáo lý Công giáo và quy định chung sống của cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn. Bà con đều tích cực tham gia và tự nguyện ký cam kết thực hiện các nội dung của tiêu chí “Họ đạo bình yên” và “Gia đình hòa thuận” trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Linh mục quản xứ. Mỗi giáo dân đều nhận thức được để bảo vệ ANTQ và xây dựng đời sống văn hóa, trước hết phải tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay trong gia đình. Việc giáo dục, quản lý người thân không phạm tội, không tham gia tệ nạn xã hội là tiền đề góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, vững mạnh. 
 
Ban điều hành mô hình đã phối hợp với Hội đồng Giáo xứ, Linh mục quản xứ Nam Phương, Ban Công tác Mặt trận, Tổ dân phố 14 thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động và đăng ký thi đua từng nội dung cụ thể của mô hình với 100% hộ gia đình ký cam kết và thực hiện. Hàng tháng, giáo họ sinh hoạt định kỳ tại nhà bà Ka Thẹp, ngoài các hoạt động tôn giáo bình thường theo nghi thức đã được pháp luật cho phép, Ban Phần việc giáo họ hoặc linh mục quản xứ đều phổ biến cho bà con đồng bào tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời, vận động bà con tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn. 
 
Qua 3 năm xây dựng mô hình, đến nay tình hình ANTT luôn được đảm bảo, không có trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài, những mâu thuẫn bất hòa trong Nhân dân đều được nhanh chóng giải quyết, hòa giải, không để xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài giữa các gia đình, các họ tộc, các họ đạo trong buôn. Ngoài việc không có thêm đối tượng hình sự nào, 1 trường hợp nghiện ma túy đã được vận động tự cai nghiện thành công, địa bàn không phát sinh đối tượng nghiện ma túy. Đối tượng chấp hành án treo đã chấp hành tốt quy định pháp luật và không tái phạm mới. Qua công tác vận động, một số thanh niên lười lao động đã hạn chế tụ tập uống rượu, tham gia phụ giúp gia đình lao động sản xuất. Tệ nạn cờ bạc, đá gà ăn tiền, tình trạng lứa tuổi thanh, thiếu niên chạy xe nẹt pô gây mất ANTT không còn xảy ra... 
 
Trong công tác vận động hộ dân đăng ký thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có 95% hộ gia đình thực hiện tốt quy định này, đặc biệt không còn trường hợp tảo hôn. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96%, Tổ dân phố 14 trong các năm đều đạt tổ dân phố văn hóa. 
 
Bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp sức xây dựng 2 con đường, 8 nhà vệ sinh, công trình phúc lợi, góp phần giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Chính quyền và Ban Điều hành mô hình quan tâm vận động, hỗ trợ cho đồng bào trong buôn xây mới 3 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà và làm 8 nhà vệ sinh với tổng trị giá 180 triệu đồng. Đời sống của các hộ trong tổ có nhiều bước phát triển, đến nay, hộ nghèo từng bước giảm chỉ còn 2 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo, không có trường hợp tái nghèo. Các đường, ngõ trong buôn luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh bóng mát đạt tiêu chí văn minh đô thị... 
 
AN NHIÊN