Khảo sát lấy mẫu nguồn nước sinh hoạt tại thị trấn D'ran

12:11, 04/11/2022
(LĐ online) - Thực hiện đề tài nghiên cứu “Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương; đề xuất giải pháp xử lý và quản lý”, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học Công nghệ) vừa tiến hành khảo sát lấy mẫu nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại thị trấn D’ran, Đơn Dương. 
 
Theo đó, Trung tâm đã tiến hành khảo sát hơn 400 hộ dân trong 16 thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn D’ran, thu thập thông tin về hiện trạng sử dụng nguồn nước bằng phiếu điều tra để nắm bắt những tác động, ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến nguồn nước sinh hoạt, chọn hộ dân cư để lấy mẫu nước kiểm nghiệm.
 
Kết quả khảo sát, phân tích mẫu nước sẽ là cơ sở để đánh giá thực trạng nguồn nước các hộ dân đang sử dụng và chất lượng nguồn nước tại thị trấn D’ran. Từ đó tìm ra các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục; khuyến cáo, thiết kế mô hình, các chỉ tiêu theo theo dõi, đánh giá chất lượng các nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt; đưa ra quy trình công nghệ xử lý nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý và quản lý chất lượng các nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt tại địa phương theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch cho sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
 
Đề tài “Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương; đề xuất giải pháp xử lý và quản lý” là nhiệm vụ khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 10/2022 - 9/2023). Việc khảo sát lấy mẫu nguồn nước là bước khởi đầu của quá trình nghiên cứu đảm bảo đúng tiến độ thực hiện đề tài. 
 
QUỲNH UYỂN