Kiểm đếm bắt buộc đối với cây trồng, vật kiến trúc liên quan đến Dự án hồ chứa nước Ta Hoét

07:11, 03/11/2022
(LĐ online) - Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đức Trọng phối hợp với các phòng ban, đơn vị của huyện và xã Hiệp An tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Võ Văn Phục, thường trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng - đang sử dụng các Thửa đất số 67, 101, 111, Tờ bản đồ dự án số 4, xã Hiệp An.
 
Lực lượng chức năng thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc trong phạm vi thu hồi để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét
Lực lượng chức năng thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc trong phạm vi thu hồi để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét
 
Sau khi tiến hành họp dân thông báo chủ trương thu hồi đất để triển khai Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã Hiệp An tổ chức kiểm kê các vật kiến trúc, cây trồng theo đúng quy định. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã kiểm kê được 93,5 ha/96,7 ha, đạt  97%; diện tích 3,2 ha còn lại của hộ ông Võ Văn Phục, thường trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng chưa tổ chức kiểm kê được do chủ sở hữu không phối hợp.
 
Để đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, thực hiện quyết định của UBND huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng các thành phần có liên quan đã tiến hành kiểm đếm vật kiến trúc và cây trồng trên đất của hộ ông Võ Văn Phục tại xã Hiệp An.
 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã lập biên bản kiểm kê, ghi nhận số lượng, hiện trạng và đánh giá chất lượng về cây trồng, thời gian trồng, vật kiến trúc, diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất… trong phạm vi thu hồi để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét.
 
N.MINH