Đào tạo nghề cho 9.960 lao động nông thôn

06:11, 24/11/2022
Theo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh Lâm Đồng trong 3 năm tới sẽ tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 9.960 lao động nông thôn với thời gian khoảng 90 ngày/lớp. 
 
Đối tượng ưu tiên đào tạo nghề gồm: lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn nông thôn. 
 
Nội dung đào tạo nghề tập trung về áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị marketing, tài chính; kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp; sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; phát triển chuỗi cung ứng nông sản theo ứng dụng blockchain từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ… 
 
MẠC KHẢI