Tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản cho phụ nữ

12:11, 23/11/2022
Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 96 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm. Trong đó, tổ chức 8 lớp tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chuỗi giá trị theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới với sự tham gia của cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung vào hướng dẫn xây dựng sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản. Đồng thời, lồng ghép hướng dẫn cho cán bộ phụ nữ các cấp tuyên truyền việc ký cam kết thực hiện tiêu chí về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.000 hộ trực tiếp tham gia sản xuất trong các làng nghề với hơn 9.200 lao động thường xuyên, trong đó có hơn 5.100 lao động nữ. Phát huy vai trò phụ nữ trong vận động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, hầu hết các hộ trong làng nghề đều có phụ nữ tham gia, đặc biệt các làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, làm rượu cần… có 100% phụ nữ tham gia. Vì vậy, việc tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản cho phụ nữ được đánh giá là rất cần thiết.
 
VIỆT HÙNG