Bảo Lâm: Trồng cây xanh đạt trên 103% kế hoạch

03:12, 05/12/2022
Theo UBND huyện Bảo Lâm, thực hiện Đề án 1836, chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lâm được phân bổ trồng 5 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, tổng số cây xanh đã triển khai trồng trên địa bàn huyện Bảo Lâm trên 1,3 triệu cây xanh các loại, đạt 103,3% kế hoạch đề ra. Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm trồng 92.330 cây các loại trên diện tích 38,8 ha rừng tập trung và trồng xen trên đất lâm nghiệp được 37,5 ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri trồng 95.038 cây các loại trên 25 ha rừng tập trung và 235 ha đất đang sản xuất nông nghiệp; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm trồng 28.860 cây các loại trên 13 ha rừng tập trung; Công ty TNHH Tân Liên Thành trồng 165.000 cây keo lai và thông ba lá trên 50 ha rừng; Công ty Bauxite Nhôm Lâm Đồng trồng 50.000 cây xanh trên diên tích đã khai thác. Các đơn vị khác, cùng UBND các xã, thị trấn trồng 872.435 cây xanh các loại.
 
TRIỀU KA