Đạ Tẻh: Hỗ trợ sinh kế cho 81 hộ nghèo, cận nghèo

04:12, 01/12/2022
Huyện Đạ Tẻh đã quyết định hỗ trợ sinh kế cho 81 hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn mới trên địa các xã Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai và thị trấn Đạ Tẻh với tổng nguồn vốn gần 1,4 tỷ đồng.
 
Trong đó, chiếm tỷ lệ gần 66,2% nguồn vốn hỗ trợ từ “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng; hơn 33,8% nguồn vốn của hộ nghèo, cận nghèo được lựa chọn xây dựng mô hình. 
 
Cụ thể, huyện Đạ Tẻh triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế cho 81 hộ nêu trên gồm: 57 mô hình/57 hộ nuôi 8.800 con gà giống; 9 mô hình/9 hộ trồng 970 cây giống sầu riêng và chôm chôm Thái trên tổng diện tích 7 ha xen canh với cà phê, điều; 1 mô hình/1 hộ trồng 100 cây bơ 034 trên diện tích 7.000 m 2; 3 mô hình/ 3 hộ trồng dâu nuôi tằm trên diện tích 6.000 m 2
 
MẠC KHẢI