Đam Rông: Trồng cây xanh đạt 116% kế hoạch

04:12, 03/12/2022
(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, từ đầu năm đến nay, địa phương đã trồng được 599.874 cây xanh, đạt 116% kế hoạch.
 
Các lực lượng tham gia trồng cây xanh trên địa bàn huyện Đam Rông
Các lực lượng tham gia trồng cây xanh trên địa bàn huyện Đam Rông
 
Cụ thể, trồng trên đất lâm nghiệp (trồng rừng tập trung, trồng khôi phục rừng) 303.658 cây, trồng trên đất nông nghiệp đang sản xuất cà phê là 290.544 cây, trồng tại các công trình công cộng, công sở... là 5.672 cây.
 
Cũng trong thời gian này, các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn huyện Đam Rông đã trồng được 118,87, đạt 74% so với hồ sơ phê duyệt. Trong đó, trồng rừng tập trung 85,61 ha, trồng khôi phục rừng 33,26 ha. Hiện còn 41,04 ha chưa thực hiện trồng rừng do hồ sơ phê duyệt muộn, thời tiết thay đổi không xử lý được thực bì,... dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. 
 
Công tác chăm sóc rừng trồng được huyện Đam Rông quan tâm thực hiện với 104,22 ha. Song song với đó, công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục phát huy được hiệu quả với diện tích giao khoán 39.233,6 ha bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần duy trì độ che phủ rừng trên đia bàn, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các hộ dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
 
NGỌC NGÀ