Bảo Lâm: Cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất của 7 hộ dân phục vụ Dự án Thủy điện Đại Bình

05:12, 01/12/2022
(LĐ online) - Ngày 1/12, UBND huyện Bảo Lâm đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc để thu hồi đất của 7 hộ dân tại 2 xã Tân Lạc và Lộc Thành để thu hồi đất phục vụ Dự án Thủy điện Đại Bình theo quy định. 
 
Các lực lượng cưỡng chế công trình vật kiến trúc thu hồi đất của 7 hộ dân
Các lực lượng cưỡng chế công trình vật kiến trúc thu hồi đất của 7 hộ dân
 
Việc cưỡng chế, giải tỏa được thực hiện theo Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm về việc thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất của 7 hộ dân nói trên.
 
Cụ thể, UBND huyện Bảo Lâm đã huy động các lực lượng công an, dân quân và các ngành chức năng, các địa phương liên quan thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, phối hợp với Công ty CP Bình Thủy (chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đại Bình) tiến hành cưỡng chế, giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc của 7 hộ dân theo quy định.
 
Trong quá trình cưỡng chế, đại diện UBND huyện Bảo Lâm đã thông qua các quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đối với 4 hộ dân có đất sản xuất tại Thôn 1 (xã Tân Lạc) và 3 hộ dân tại Thôn 16 (xã Lộc Thành). 
 
Quá trình cưỡng chế được thực hiện đảm bảo giải tỏa toàn bộ cây trồng, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi phục vụ Dự án Thủy điện Đại Bình của 7 hộ dân nói trên theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Các hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất được đền bù, hỗ trợ theo mức giá đền bù, hỗ trợ của Nhà nước quy định thu hồi đất. 
 
Đến chiều cùng ngày, công tác cưỡng chế, giải tỏa tại 7 hộ dân nói trên cơ bản đã được hoàn thành. UBND huyện Bảo Lâm cũng đã lập biên bản hoàn tất công tác cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định để giao cho chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Thủy điện Đại Bình trong thời gian tới.
 
Được biết, để phục vụ xây dựng Dự án Thủy điện Đại Bình, trên địa bàn huyện Bảo Lâm có tổng cộng 98 hộ dân thuộc 2 xã Lộc Thành và Tân Lạc, với tổng diện tích 20,70 hecta buộc phải thu hồi đất theo quy định của Nhà nước để thực hiện Dự án. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án đền bù, giải tỏa theo quy định. Chính quyền và cơ quan chức năng các cấp đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện công tác bồi thường. Qua đó, có 91 hộ dân đã đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao diện tích thu hồi theo quy định. Trong khi đó, 7 hộ dân còn lại không chấp hành, buộc chính quyền địa phương phải thực hiện cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất để phục vụ Dự án.
 
HẢI ĐƯỜNG