Đơn Dương: Công nhận 8 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

04:12, 06/12/2022
UBND huyện Đơn Dương vừa ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”. 
 
Cụ thể, công nhận thị trấn D’ran, Thạnh Mỹ và các xã Quảng Lập, Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Ka Đơn, Đạ Ròn đạt tiêu chuẩn “Xã, thị trấn phù hợp với trẻ em” năm 2022.
 
Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là xây dựng một cộng đồng mà ở đó mọi trẻ em đều được bảo vệ, được vui chơi giải trí và được phát triển tinh thần, tình cảm, đạo đức, khả năng trong môi trường thuận lợi, an toàn. Ðây là mô hình lớn được xã hội quan tâm và đón nhận. 
 
Mô hình xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện không chỉ tạo môi trường sống an toàn, thân thiện để mọi trẻ có điều kiện phát triển toàn diện mà còn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội; tăng cường các nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thành công trong toàn tỉnh.
 
SONG AN