Làm rõ các trường hợp san gạt, đào, cải tạo mặt bằng trái phép trên địa bàn huyện Đam Rông

MẠC KHẢI 01:07, 28/03/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ các trường hợp san gạt, đào, cải tạo mặt bằng trái phép dọc theo hành lang Quốc lộ 27, tỉnh lộ 724 thuộc địa bàn xã Phi Liêng và xã Đạ K’nàng, huyện Đam Rông, báo cáo về UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 10/4/2023. 

Về phía UBND huyện Đam Rông tổ chức lắp đặt camera giám sát những khu vực thường xảy ra san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép; xử lý hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, công khai số điện thoại của cơ quan quản lý nhà nước để người dân liên hệ, giám sát và kịp thời phản ánh hành vi san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép trên địa bàn.