Kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn và tăng cường tiết kiệm điện

HOÀNG SA 11:52, 23/05/2023

(LĐ online) - Ngày 23/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả
Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.
Các đơn vị triển khai các nội dung về tiết kiệm điện, cụ thể: Các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ. Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện theo chỉ đạo điểm b, mục 1, Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.