Xây dựng mô hình chuyển đổi số ở xã nông thôn mới

MẠC KHẢI 05:53, 26/05/2023

Theo kế hoạch đến năm 2025, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng xây dựng mô hình chuyển đổi số nhiều lĩnh vực ở xã nông thôn mới trên địa bàn.

Cụ thể, tại các xã Ka Đô, Quảng Lập, Lạc Lâm, Lạc Xuân, Đạ Ròn, Tu Tra, huyện Đơn Dương; Hà Lâm, huyện Đạ Huoai thí điểm Mô hình Tổ chức sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu, theo dõi, giám sát môi trường, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quảng bá nông sản chủ lực.

Các xã Lộc An, Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm; Gia Lâm, Tân Hà, Nam Hà, Hoài Đức, huyện Lâm Hà; Hòa Ninh, Đinh Lạc, huyện Di Linh; Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh; Gia Viễn, Đức Phổ, huyện Cát Tiên; Lộc Thanh, TP Bảo Lộc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin liên thông của người dân về an ninh, trật tự, môi trường, du lịch; dịch vụ trực tuyến.

Còn các xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt; Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh; Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh gắn với phát triển quy hoạch, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, thương mại điện tử…