Lạc Dương: Phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TUẤN HƯƠNG 18:20, 24/05/2023

(LĐ online) - Ngày 24/5, Công an huyện Lạc Dương cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2023.

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân

Trong 10 năm qua, Công an huyện Lạc Dương và Ủy ban MTTQ huyện cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09-CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp số 06/CTr-CA-MT ngày 06/3/2014 giữa Công an tỉnh với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2023. 

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở, kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn lành mạnh.

Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh, trật tự được đẩy mạnh. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Từ năm 2014 đến nay đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên 289 đợt, thu hút hơn 35.000 lượt người tham dự. Người dân đã cung cấp cho cơ quan Công an hơn 480 tin báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan Công an điều tra, làm rõ trên 70 vụ với hơn 130 đối tượng, vận động giao nộp và thu hồi hơn 85 khẩu súng tự chế các loại…

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động, các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”… Đã tổ chức cảm hóa, giáo dục 21 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng dân cư; tổ chức 70 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật với các nội dung trọng tâm về Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác quản lý bảo vệ rừng; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng chống dịch Covid-19… 

Công an huyện phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay trên địa bàn huyện có 24 mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ như: mô hình Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương; Tổ Nhân dân tự quản về an ninh, trật tự; Giáo xứ Lang Biang an toàn về an ninh, trật tự; Chi hội Tin lành Đạ Sar an toàn về an ninh, trật tự; Dòng họ Bon Niêng tự quản về an ninh trật tự… Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, Khu dân cư tiêu biểu đã được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay toàn huyện có 24/34 khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu (đạt 68,6%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận chia sẻ những khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Dịp này, 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTr-CA-MT về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2023 đã được Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tặng giấy khen.