Đầu tư 63,85 tỷ đồng trồng 420,15 ha rừng sau giải tỏa

NGUYỄN NGHĨA 05:20, 21/09/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng để xây dựng đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trồng rừng sau giải tỏa giai đoạn 2023 - 2025 với diện tích 420,15 ha (trồng mới giai đoạn 2023 - 2025 là 417 ha; hoàn thiện thủ tục các diện tích đã trồng từ năm 2020 là 3,15 ha) với tổng mức đầu tư là 63,85 tỷ đồng. Trong đó, đề xuất bổ sung kinh phí trồng rừng từ năm 2020 đối với 3,15 ha của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phi Liêng; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trồng rừng thuộc Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh để phù hợp với nhu cầu kế hoạch trồng rừng và quỹ đất trống của các đơn vị chủ rừng; điều chỉnh đơn giá trồng rừng theo quy định hiện hành. 

Tổng mức đầu tư cho hoạt động trồng rừng sau điều chỉnh là trên 96 tỷ đồng để thực hiện trồng rừng tập trung trên 795,59 ha với khoảng 1.487,7 ngàn cây xanh các loại.