Để có thêm nhiều “gương sáng” giữa đời thường

NGỌC NGÀ 05:50, 17/11/2023

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Di Linh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện, mang lại nhiều kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Lãnh đạo huyện Di Linh tôn vinh những “Gương sáng đời thường” giai đoạn 2018 - 2023
Lãnh đạo huyện Di Linh tôn vinh những “Gương sáng đời thường” giai đoạn 2018 - 2023

Đồng chí Hàng Dờng K’Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh, cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực xây dựng Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư tiêu biểu”... Nhờ vậy, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã có 96/183 thôn, tổ dân phố được công nhận “Khu dân cư tiêu biểu”, đạt tỉ lệ 57%; trong đó có 78 “Khu dân cư kiểu mẫu”, đạt tỉ lệ 42,6%.

Qua 5 năm phát động và triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại Hội nghị tôn vinh “Gương sáng đời thường” huyện Di Linh lần thứ 2, giai đoạn 2018-2023 vừa qua của huyện Di Linh, đã có 47 “Gương sáng đời thường” tiêu biểu vinh dự được tôn vinh.

Đồng chí K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh nhận định: Những “gương sáng” giữa đời thường đó là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho các nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn huyện. Họ là những người thầm lặng, có những hành động, việc làm thiết thực trong công tác, lao động, sản xuất, học tập; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các phong trào thi đua, các cuộc vận động... Tuy mỗi người có độ tuổi, công việc khác nhau, nhưng trong tim ai cũng đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, hết lòng với công việc, mình vì mọi người, vì lợi ích phát triển chung của cộng đồng.

Gương sáng Trương Xuân Thiện - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gung Ré, chia sẻ: “Đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, tôi chỉ tâm niệm luôn nỗ lực, cố gắng để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Cứ miệt mài, cặm cụi làm công tác xã hội nhân đạo, nhiều lúc tôi cũng không nhớ mình đã làm được những gì. Để rồi bây giờ nhìn lại hành trình suốt 5 năm qua, tôi và anh em trong Hội đã kết nối tặng gần 5 ngàn phần quà tết cho bà con nghèo, hỗ trợ thường xuyên 5 hộ gia đình nghèo, tặng 45 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, xây 1 căn nhà Tình thương cho người nghèo, tặng 70 suất học bổng cho học sinh nghèo, khoan 3 giếng nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số, thành lập mô hình đội xe cấp cứu từ thiện, thực hiện chương trình Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện... Đó là những kết quả rất lớn mà có lẽ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với tôi là sự tin yêu của anh em và sự quý trọng của bà con. Đó là động lực quan trọng nhất để tôi tiếp tục cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa”.

Còn gương sáng Nguyễn Thị Tứ, 58 tuổi đời, 35 năm tuổi Đảng tâm niệm rằng: “Để có thể làm gương cho mọi người xung quanh, để có uy tín trước Nhân dân, bản thân mình phải học được, nói được, làm được. Cái tâm mình phải thật sáng và luôn đặt lợi ích của tập thể, cộng đồng lên trước. Phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hàng ngày. Làm bí thư chi bộ phải biết tham mưu trúng, đúng các chủ trương, kế hoạch, biết vận dụng phù hợp với thực tiễn và đúng nhiệm vụ được phân công. Bản thân và gia đình phải gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước thôn xóm. Biết gần gũi, chia sẻ những vui buồn, giúp đỡ những khó khăn cùng bà con và phải biết làm công tác tư tưởng, công tác dân vận khéo để tạo sự đồng thuận, từ đó bà con sẽ hăng hái tham gia các phong trào thi đua và chung sức xây dựng địa phương”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh, cho rằng: Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, để phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng, bền vững với nhiều điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tại các khu dân cư hơn nữa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong toàn huyện cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và Mặt trận Tổ quốc cấp trên để chủ động phối hợp tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các gương sáng đời thường trong các tầng lớp Nhân dân. Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thông qua việc xây dựng, phát triển các mô hình, điển hình “người tốt, việc tốt” tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, khu dân cư, cộng đồng, xã hội... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội của địa phương, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.