Đam Rông thu gom 6.700 kg bao gói thuốc BVTV mỗi năm

VŨ VĂN 01:59, 03/04/2024

Theo thống kê, mỗi năm các vùng sản xuất nông nghiệp huyện Đam Rông thu gom, xử lý khoảng 6.700 kg bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng.

So sánh khối lượng bao gói thuốc BVTV chiếm gần 15% khối lượng thuốc BVTV. Trung bình mức sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp huyện Đam Rông khoảng 2 kg/ha/năm, chủ yếu trên cây cà phê, cây ăn quả, rau, đậu các loại…

Được biết, từ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Đam Rông đã xây dựng 56 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng (xã Liêng S'rônh 14 bể; Phi Liêng 18 bể; Đạ R’sal 22 bể). Định kỳ thu gom 1 lần/tháng, tương đương khoảng 7 kg/bể/tháng.

Như vậy khối lượng bao gói thuốc BVTV thu gom, xử lý tại bể chứa trên địa bàn huyện Đam Rông khoảng 4.704kg/năm, chiếm tỷ lệ 70,2%; khối lượng còn lại do người dân tự thu gom và đốt chôn tại vườn rẫy khoảng 1.996 kg/năm…