Có 167 mã số cơ sở nuôi và trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã 

NGUYỄN NGHĨA 21:23, 20/06/2024

(LĐ online) - Trên địa bàn tỉnh, công tác bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện một cách tích cực, nhằm bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên động vật, thực vật hoang dã quý hiếm. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 167 mã số cơ sở nuôi và trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật, thực vật hoang dã của các cơ sở nuôi và trồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, công tác chỉ đạo liên quan đến quản lý động vật, thực vật hoang dã cũng được tăng cường.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận 3 trường hợp người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng. Cụ thể, đã có 3 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bao gồm 1 cá thể Rùa răng và 2 cá thể Tê tê java được giao nộp cho nhà nước. Hiện nay, các cơ quan và đơn vị chức năng đang tiến hành lập các thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý động vật rừng như tang vật. Các phương án xử lý tài sản và quyền sở hữu toàn dân sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật đối với 3 cá thể động vật rừng nêu trên.