Đà Lạt: Khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng

NGUYỄN NGHĨA - THUỴ TRANG 11:34, 03/05/2023

(LĐ online) - Theo thống kê của TP Đà Lạt, trong khuôn khổ Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng diễn ra từ ngày 27/4 đến hết ngày 3/5/2023, thành phố ước đón 300.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó, khách quốc tế ước đạt 8.000 lượt khách, khách nội địa ước đạt 292.000 lượt khách, số liệu qua đăng ký lưu trú ước đạt 135.000 lượt khách.

Du khách khá đông tại một khu du lịch trên dịa bàn TP Đà Lạt dịp lễ
Du khách khá đông tại một khu du lịch trên dịa bàn TP Đà Lạt dịp lễ

Riêng trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023 (từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2023), Đà Lạt ước đón khoảng 120.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.500 lượt khách (tăng 221,4% so với cùng kỳ năm 2022); khách nội địa ước đạt 115.500 lượt khách (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022), khách qua lưu trú ước đạt 78.000 lượt (tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2022).