Du lịch
Nên chăng có cuộc chuyển giao
Nên chăng có cuộc chuyển giao
(LĐ online) - Lễ hội là hoạt động của công chúng, do công chúng làm nên, nhưng vừa qua công chúng chen lấn đi xem các xô diễn của các đoàn chuyên nghiệp do ban tổ chức thuê là chính, do vậy mà Festival biển (Vũng Tàu, Nha Trang), Festival Huế, Hạ Long, Hạt điều, Hoa… diễn ra cứ na ná giống nhau!
Xem thêm