Thực hiện thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID

PHẠM LÊ 14:54, 17/07/2023

(LĐ online) - Đó là nội dung Văn bản số 5989/UBND-VX2 ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng với nội dung liên quan đến công tác thông báo lưu trú trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ.

Lâm Đồng thực hiện đăng ký khách lưu trú qua cổng dịch vụ công https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ hoặc phần mềm VneID
Lâm Đồng thực hiện đăng ký khách lưu trú qua cổng dịch vụ công https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ hoặc phần mềm VneID

Theo đó, việc thông báo lưu trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo tài khoản cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn, đảm bảo 100% cơ sở lưu trú (bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, cơ sở chữa bệnh và các cơ sở lưu trú khác) thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID; đồng thời, chia sẻ thông tin kết quả đăng ký lưu trú cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đúng quy định.

Đồng thời, giao Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất dừng phần mềm quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trên trang thông tin điện tử www.quanlyluutru.lamdong.gov.vn; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú trên địa bàn liên hệ cơ quan Công an cấp xã để tạo tài khoản và thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và phần mềm VNeID theo quy định; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện dừng việc đăng ký khách lưu trú trên hệ thống phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet tại địa chỉ website https://quanlyluutru.lamdong.gov.vn của tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 15/7/2023; chuyển hoàn toàn sang đăng ký khách lưu trú qua cổng dịch vụ công https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ hoặc phần mềm VNeID.