Điều chỉnh quy hoạch chi tiết nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở

C.THÀNH 15:59, 07/09/2023

(LĐ online) - Ngày 7/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các sở, địa phương và đơn vị chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở (nằm địa giới hành chính Phường 9 và Phường 12, TP Đà Lạt).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Khu Du lịch hồ Than Thở vào tháng 4/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Khu Du lịch hồ Than Thở vào tháng 4/2023

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Lạt hướng dẫn Công ty TNHH Thùy Dương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành; trong đó, lưu ý đến các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty TNHH Thùy Dương có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo đúng trình tự, thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt theo quy định; trong đó đề xuất cụ thể phương án, giải pháp bảo vệ môi trường cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, góp phần bảo tồn giá trị cảnh quan danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Than Thở và tránh gây tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường khu vực...

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND TP Đà Lạt theo chức năng, nhiệm vụ được giao có ý kiến đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành trong quá trình thẩm định hồ sơ theo quy định.

Trước đó, ngày 5/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, lưu ý về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở theo văn bản đề nghị trước đó từ UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 27/8/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 774 cho Công ty TNHH Thùy Dương thuê đất (393.567 m2) để phục hồi, tôn tạo và khai thác cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở. Trên cơ sở đó, ngày 6/2/1999, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phục hồi, tôn tạo và khai thác cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý các hạng mục đề xuất điều chỉnh nằm xen kẽ trong rừng thông của danh lam thắng cảnh hồ Than Thở. Bộ ý kiến cần bổ sung, làm rõ các tác động của việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở đến tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa của danh lam thắng cảnh, đồng thời có đánh giá tác động môi trường đầy đủ, đặc biệt là đánh giá tác động của các hạng mục hoạt động, trải nghiệm buổi tối đến môi trường sinh trưởng tự nhiên của rừng thông.

Những vấn đề liên quan tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai, môi trường và những vấn đề khác liên quan khác cần có ý kiến của cơ quan thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện.