Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách

DIỄM THƯƠNG 19:03, 26/10/2023

(LĐ online) - Chiều ngày 26/10, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Đảm bảo an toàn cho du khánh trong các hoạt động du lịch
Đảm bảo an toàn cho du khánh trong các hoạt động du lịch

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong các hoạt động du lịch, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch và các hoạt động có liên quan đến an ninh, an toàn du lịch; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là các cơ sở kinh doanh du lịch vẫn còn chủ quan, lơ là, chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện và giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cho du khách và hình ảnh du lịch Đà Lạt Lâm Đồng.

Nhằm chấn chỉnh hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, UBND tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh, Các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ phụ trợ phục vụ khách du lịch; đảm bảo mọi cơ sở kinh doanh đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhất là việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn cho khách du lịch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm (hoặc phối hợp cơ quan chức năng xử lý) đối với các trường hợp vi phạm; đặc biệt là các vi phạm trong kinh doanh, tổ chức hoạt động về du lịch mạo hiểm, du lịch dã ngoại, cắm trại, các khu vui chơi giải trí, các trò chơi cảm giác mạnh, các loại hình giải trí trên mặt nước, các hoạt động vận chuyển khách du lịch trong nội bộ các khu, điểm du lịch… 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tại Khu du lịch Lang Biang, huyện Lạc Dương. Yêu cầu việc kinh doanh vận chuyển du lịch phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn đối với phương tiện, người lao động và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách; yêu cầu cam kết việc vận chuyển khách du lịch tại Khu du lịch Lang Biang (và các khu, điểm du lịch tương tự) đảm bảo không vượt quá tốc độ 20km/giờ.