Thung thăng miền xanh đại ngàn

 VÕ TRANG 08:19, 05/02/2024

Văn hóa Tây Nguyên là văn hóa rừng. Bởi thế, khôi phục rừng để phát triển bền vững Tây Nguyên, là khôi phục một không gian văn hóa ngàn đời được cư dân đại ngàn sáng tạo, bồi đắp và trao truyền. Rừng với Tây Nguyên là thế. Song, để những người nương náu đại ngàn sống được với rừng, để rừng không cạn kiệt, thưa dần, cần sự chuyển đổi kinh tế xanh; chú trọng bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng, nâng cao đời sống, sinh kế của người dân gắn với rừng; đồng thời, phát triển hệ sinh thái rừng… như mục tiêu Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã đề ra. 
Tạm gác câu chuyện tương lai về hệ sinh thái rừng, hãy cùng thung thăng miền xanh đại ngàn Nam Tây Nguyên để tìm cảm giác nương náu dưới tán rừng, nhìn ngắm những hạt sương long lanh cành lá, hay nghiêng nghiêng rừng chiều và hít hà mùi hương tự nhiên miền hoang dã…

Thanh bình
Thanh bình
Dệt miền xanh đại ngàn
Dệt miền xanh đại ngàn
Nghiêng nghiêng rừng chiều
Nghiêng nghiêng rừng chiều
 Vũ điệu ban mai
Vũ điệu ban mai