Xây dựng Khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng Đạ Long

09:03, 15/03/2016

Ngày 14/3, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Lâm Đồng xác nhận sau khi đã hoàn tất hồ sơ thủ tục thẩm định trình tỉnh và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi hơn 28 ngàn mét vuông đất xã Đạ Long giao cho Công ty TNHH Suối khoáng nóng Sài Gòn Đam Rông thuê...

Ngày 14/3, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Lâm Đồng xác nhận sau khi đã hoàn tất hồ sơ thủ tục thẩm định trình tỉnh và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi hơn 28 ngàn mét vuông đất xã Đạ Long giao cho Công ty TNHH Suối khoáng nóng Sài Gòn Đam Rông thuê. Đây là diện tích thuê đợt 1 để Công ty này thực hiện Khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng tại xã Đạ Long, huyện Đam Rông, nơi có tài nguyên nước khoáng nóng lâu nay được người dân và du khách biết đến và sử dụng. 
 
Theo đó, Công ty TNHH Suối khoáng nóng Sài Gòn Đam Rông sẽ sử dụng tổng diện đất thuê nói trên vào mục đích thương mại, dịch vụ với thời hạn thuê gần 50 năm. Trách nhiệm của Công ty là thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, diện tích và ranh giới như họa đồ đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, thuộc Sở TN&MT Lâm Đồng thẩm định ngày 2/3/2016 và tuân theo những quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh...
 
MINH ĐẠO