Doanh thu du lịch chiếm 1/4 thương mại dịch vụ

08:04, 21/04/2016

Tổng mức bán lẻ doanh thu thương mại, dịch vụ quý 1 năm 2016 ước đạt 9.543 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 2.376 tỷ đồng, tương đương 1/4 doanh thu khu vực thương mại, dịch vụ. 

Tổng mức bán lẻ doanh thu thương mại, dịch vụ quý 1 năm 2016 ước đạt 9.543 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 2.376 tỷ đồng, tương đương 1/4 doanh thu khu vực thương mại, dịch vụ.
 
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết lượng khách du lịch đến Đà Lạt và Lâm Đồng trong 3 tháng đầu năm nay ước khoảng trên 1,3 triệu lượt, đạt 25% kế hoạch và tăng 10,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý hơn, lượng khách quốc tế đến Đà Lạt đạt 66 ngàn lượt, tăng 25% và khách nội địa đạt gần 1.254 ngàn lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Với các chỉ số nêu trên, theo đánh giá của Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhìn chung tình hình hàng hóa thị trường sau Tết, đặc biệt trong tháng 3 năm 2016 không có biến động lớn, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 0,73% so với cùng kỳ. 
 
Nhiệm vụ trong quý 2 này mà Tỉnh ủy đặt ra, đó là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân phát triển sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. 
 
XUÂN TRUNG