Khách du lịch đến Lâm Ðồng tiếp tục tăng

08:11, 29/11/2019

Thống kê của ngành chức năng tỉnh cho biết lượng khách đến Lâm Đồng - Đà Lạt vẫn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay.

Thống kê của ngành chức năng tỉnh cho biết lượng khách đến Lâm Đồng - Đà Lạt vẫn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay.
 
Cụ thể, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 10 vừa qua ước khoảng 480 nghìn lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số khách đến này, có khoảng 39 nghìn lượt khách nước ngoài, tăng 11,4%; lượt khách lưu trú khoảng 355 nghìn lượt, tăng 7,9%.
 
Tính chung trong 10 tháng đầu năm nay, lượng khách đến Lâm Đồng - Đà Lạt đạt trên 5.766 nghìn lượt, tăng 9,5%, trong đó khách nước ngoài 410 nghìn lượt, tăng 9,5%; khách qua lưu trú khoảng trên 4 nghìn lượt, tăng 9,2%.
 
 Ngành du lịch tỉnh hiện đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Tỉnh cũng đang hướng đến việc xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh trong lĩnh vực du lịch trong thời gian đến.
 
Dự kiến cuối năm nay với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - 2019 diễn ra, lượng du khách đổ về tỉnh cũng sẽ tăng cao trong dịp này.
 
GIA KHÁNH