Đà Lạt: Nhiều cơ sở du lịch không có giấy chứng nhận vẫn hoạt động

06:05, 06/05/2020

Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự có chiều hướng gia tăng trên địa bàn.

Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự có chiều hướng gia tăng trên địa bàn.
 
Thành phố lâu nay thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự trong kinh doanh lưu trú du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp không làm bản cam kết an ninh trật tự, không thực hiện đầy đủ các điều kiện về an ninh trật tự theo qui định.  
 
Trong năm 2018 thành phố đã tiến hành 811 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 142 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 362,7 triệu đồng.
 
Trong năm 2019, thành phố có 981 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 208 trường hợp, tổng số tiền phạt 374,5 triệu đồng.
 
Đặc biệt, trong 2 năm 2018 và 2019 đã phát hiện 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
 
Thành phố đang chỉ đạo ngành chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ như nắm tình hình qua mạng, qua Facebook, qua các trang đặt phòng trực tuyến…, đối chiếu với danh sách cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đang quản lý để có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm cũng như hướng dẫn các cơ sở này hoàn tất thủ tục theo đúng qui định của pháp luật trước khi kinh doanh.
 
GIA KHÁNH