Điểm du lịch canh nông Đà Lạt phải có diện tích tối thiểu 5.000 mét vuông

02:04, 15/04/2021

(LĐ online) - Theo quy chế tạm thời của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành, điểm du lịch canh nông phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 trên địa bàn thành phố Đà Lạt và 10.000 m2 đối với địa bàn thành phố Bảo Lộc và các huyện còn lại. 

(LĐ online) - Theo quy chế tạm thời của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành, điểm du lịch canh nông phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 trên địa bàn thành phố Đà Lạt và 10.000 m2 đối với địa bàn thành phố Bảo Lộc và các huyện còn lại. 
 
Điểm du lịch canh nông F - Cánh đồng hoa Đà Lạt với diện tích 30.000 m2 thu hút ngày càng nhiều khách tham quan trải nghiệm
Điểm du lịch canh nông F - Cánh đồng hoa Đà Lạt với diện tích 30.000 m2 thu hút ngày càng nhiều khách tham quan trải nghiệm
 
Trong đó, được phép chuyển đổi không quá 50% diện tích đất nông nghiệp sang xây dựng các công trình không có mái che như bãi đậu xe, hệ thống đường giao thông nội bộ… 
 
Đối với các công trình có mái che (cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch canh nông) chỉ được phép xây dựng không quá 3%, 4% và 5% tương ứng lần lượt các diện tích đất nông nghiệp 10.000 m 2, 7.000 m - 10.000 m 2, 5.000 m - 7.000 m 2.
 
Toàn bộ diện tích đất còn lại chỉ để canh tác nông nghiệp phục vụ du lịch canh nông. Tuyệt đối không được đầu tư kinh doanh lưu trú tại điểm du lịch canh nông.
 
VĂN VIỆT