Tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ du lịch và quảng bá, giới thiệu khu bảo tồn làng truyền thống dân tộc Churu tại Đơn Dương

10:10, 07/10/2022
(LĐ online) - Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức, thu hút khoảng 100 cán bộ, công chức, viên chức, nghệ nhân… thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao  huyện Đơn Dương, công chức phụ trách công tác văn hóa xã, thị trấn của huyện Đơn Dương, 2 nhóm cồng chiêng của xã Pró và xã Lạc Xuân.
 
Ông Hoàng Ngọc Huy – Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) hướng dẫn quy trình đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ du khách
Ông Hoàng Ngọc Huy – Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) hướng dẫn quy trình đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ du khách
 
Các học viên được tìm hiểu, hướng dẫn về thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc Churu huyện Đơn Dương; kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ; công tác quảng bá, giới thiệu Khu bảo tồn làng truyền thống dân tộc Churu tại huyện Đơn Dương…
 
Chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, các đội cồng chiêng tại huyện Đơn Dương; từng bước nâng cao số lượng, chất lượng phục vụ tại khu bảo tồn làng truyền thống dân tộc Chu ru, xã Pró, huyện Đơn Dương. 
 
Thông qua lớp tập huấn, học viên được tiếp cận và trau dồi kiến thức trực tiếp từ báo cáo viên có nhiều năm kinh nghiệm để có thêm kỹ năng phục vụ và quảng bá du lịch địa phương, phù hợp công việc của cán bộ nghiệp vụ văn hóa, các đội cồng chiêng trên địa bàn huyện Đơn Dương…
 
NHẬT QUÂN