Tổ chức Chương trình ''Đà Lạt - Du lịch những làng hoa''

06:11, 24/11/2022
UBND TP Đà Lạt vừa thông qua Chương trình “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” tổ chức từ ngày 18/12/2022 đến ngày 31/1/2023.
 
Chương trình do UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và Hiệp hội Hoa Đà Lạt khảo sát các làng hoa Vạn Thành, Hà Đông, Đa Thiện, Thái Phiên, Xuân Thành để kết nối với các doanh nghiệp sản xuất hoa, điểm du lịch, mua sắm, ăn uống, giải khát tổ chức các chương trình phục vụ khách du lịch và khách địa phương tham quan, học tập, trải nghiệm về cách thức trồng, chăm sóc, bảo quản, đóng gói hoa sau thu hoạch…
 
Chương trình huy động lực lượng thanh niên, sinh viên ngành Du lịch các trường đại học, cao đẳng và hộ nông dân tham gia lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trước khi đón khách, thuyết minh tại các điểm du lịch làng hoa trên địa bàn.
 
VŨ VĂN