Khoa học - Công nghệ
Ứng cử viên AI đầu tiên trên thế giới tham gia cuộc tổng tuyển cử tại Anh
Ứng cử viên AI đầu tiên trên thế giới tham gia cuộc tổng tuyển cử tại Anh
Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tại Anh sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tới và cử tri cả nước sẽ bầu ra các đại diện cho mỗi khu vực họ sinh sống. Cuộc tổng tuyển cử năm nay đặc biệt hơn, khi người dân ở khu vực Brighton có thêm một lựa chọn, lần đầu tiên bỏ phiếu cho một ứng cử viên “ảo” - AI Steve.
Xem thêm