Công nhận vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao xã Đinh Lạc, huyện Di Linh

VŨ VĂ 02:45, 31/01/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp vừa ký Quyết định công nhận vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao xã Đinh Lạc, huyện Di Linh với tổng diện tích hơn 371,6 ha, bao gồm 325 hộ nông dân, 4 hợp tác xã và 6 cơ sở sản xuất, chế biến. 

Theo đó, trong vùng cà phê xã Đinh Lạc, huyện Di Linh đạt tỷ lệ 100% diện tích được cơ giới hóa trong khâu làm đất; sử dụng hệ thống phun thuốc phòng trừ dịch bệnh tự động, bán tự động, 90% sản lượng cà phê của nông hộ sử dụng lò sấy đảm bảo hiệu quả bảo quản cà phê (1.438 tấn cà phê/năm). 

Đáng kể, 100% nông hộ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, thực hiện tốt vệ sinh vườn cây trước khi sản xuất vụ tiếp theo; có 348 ha/371,6 ha cà phê được trồng xen cây sầu riêng, bơ…, đạt tỷ lệ che bóng 93,7%...