Đà Lạt: Nâng cấp các sản phẩm OCOP

DIỄM THƯƠNG 08:30, 01/02/2023

(LĐ online) - Năm 2023, TP Đà Lạt phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm OCOP mới. 

Sản phẩm OCOP rau thủy canh
Sản phẩm OCOP rau thủy canh

UBND TP Đà Lạt cho biết: Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy sáng tạo và sức mạnh cộng đồng trong sản xuất và hình thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, năm 2023 TP phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm OCOP mới. 

Theo đó, năm 2023, Đà Lạt phấn đấu toàn thành phố có ít nhất 15 sản phẩm OCOP mới (5 sản phẩm OCOP cấp thành phố, 8 sản phẩm cấp tỉnh, 2 sản phẩm cấp quốc gia); củng cố và nâng cấp các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.

Đồng thời, hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn; voso.vn và trang thương mại điện tử nông sản tỉnh Lâm Đồng; xây dựng điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP.

Chủ thể thực hiện là các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội/hiệp hội, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. UBND TP sẽ đẩy mạnh lan tỏa về sự cần thiết của Chương trình OCOP; nguyên tắc thực hiện, chu trình phát triển sản phẩm OCOP; các nội dung hỗ trợ của Nhà nước, các thủ tục tham gia chương trình; cung cấp thông tin cho các đối tác trong và ngoài tỉnh đối với các sản phẩm OCOP của địa phương

Sản phẩm phát triển sản phẩm OCOP theo 6 nhóm, gồm:  Nhóm thực phẩm, nhóm đồ uống, nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, nhóm sinh vật cảnh, gồm: Hoa, cây cảnh, động vật cảnh, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.