Ông Vũ Kim Sinh làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

PHẠM LÊ 12:10, 05/02/2023

(LĐ online) - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Vũ Kim Sinh.

Ông Vũ Kim Sinh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Đinh Minh Quý – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Ông Vũ Kim Sinh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Đinh Minh Quý – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Đinh Minh Quý – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng: Việc bổ nhiệm ông Vũ Kim Sinh làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhằm kiện toàn nhân sự cho bộ máy tổ chức của Hiệp hội Doanh nghiệp, phù hợp với tình hình phát triển của Hiệp hội, hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế, nhiều hiệp định thương mại có hiệu lực…
Trước khi tham gia vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, ông Vũ Kim Sinh từng đảm nhận nhiều vị trí công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh Lâm Đồng.