KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH KINH TẾ:
An ninh kinh tế, 70 năm một chặng đường

TIẾN DŨNG 06:01, 25/05/2023

Cùng với quá trình hội nhập, phát triển, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư, xây dựng; nhiều khu công nghiệp được hình thành và đi vào hoạt động làm cho diện mạo ngày càng khởi sắc. Với chức năng, nhiệm vụ của mình; Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung triển khai thực hiện các mặt hoạt động, đảm bảo môi trường an ninh kinh tế; phục vụ tốt công tác thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, Công an Lâm Đồng qua các thời kỳ chụp hình lưu niệm tại Nhà truyền thống Công an tỉnh
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, Công an Lâm Đồng qua các thời kỳ chụp hình lưu niệm tại Nhà truyền thống Công an tỉnh

Cụ thể, từ nhận thức sâu sắc phương châm “An ninh chủ động”, đơn vị đã bám sát địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề được giao, đưa ra đánh giá, dự báo sát với tình hình thực tế để tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo các cấp; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phát hiện, giải quyết kịp thời những sơ hở, bất cập liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế. 

Phối hợp tham mưu cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án, giải pháp bảo vệ an toàn các chương trình, mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm. Bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin…, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các đối tác trong và ngoài nước đến Lâm Đồng nghiên cứu, tìm hiểu xúc tiến đầu tư. Không ngừng củng cố, xây dựng phong trào đi vào chiều sâu hiệu quả, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp cho các đơn vị. Tham mưu có hiệu quả Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực an ninh kinh tế, Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu công nghiệp. 

Trong sự biến động của nền kinh tế thị trường, lực lượng an ninh kinh tế còn tập trung hướng dẫn công an các huyện, thành phố cùng với ngành chức năng tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình, chống tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường cũng như phối kết hợp với ngành Bưu chính viễn thông ngăn chặn kịp thời tình trạng mất trộm các phụ kiện đường sắt, trộm cước viễn thông, ổn định tình hình, phục vụ tốt quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngoài nội dung chuyên môn, đơn vị còn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng; quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Công an Nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ...

Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an Lâm Đồng đã không ngừng chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lấy công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác chính trị tư tưởng là hàng đầu. Toàn lực lượng an ninh kinh tế đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh”, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cũng như tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng và ngành tổ chức.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Để hoàn thành trọng trách của mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế hôm nay đã không ngừng ra sức học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bám địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh kinh tế, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.