274 triệu đồng hỗ trợ máy vắt sữa cho nông dân

D.Q 05:40, 15/06/2023

Thông tin từ Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên cho biết, huyện đã dành trên 274 triệu đồng để hỗ trợ các nông hộ chăn nuôi bò sữa mua máy vắt sữa và bình đựng sữa. Theo đó, 4 nông hộ chăn nuôi bò sữa thuộc xã Quảng Ngãi, xã Phước Cát và thị trấn Cát Tiên được hỗ trợ kinh phí để mua máy vắt sữa và bình đựng sữa đạt chuẩn. Tổng kinh phí là trên 274 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 139 triệu đồng và nông dân đối ứng trên 135 triệu đồng. 

Ngành Nông nghiệp huyện Cát Tiên cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường tập huấn cho nông dân cách sử dụng máy vắt sữa và bình đựng sữa; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi hiệu quả của việc sử dụng máy móc, cơ giới hóa trong chăn nuôi bò sữa, động viên người chăn nuôi bò sữa Cát Tiên đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng và năng suất sữa bò.