Chứng nhận 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Bảo Lâm

MẠC KHẢI 06:14, 12/09/2023

Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Nguyễn Trung Thành vừa ký Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 4 đơn vị sản xuất công nghiệp trong huyện năm 2023. 

Trong đó, Công ty TNHH Tam Dương (Thôn 7, xã Lộc Quảng) với 3 sản phẩm được chứng nhận gồm: Trà Ô long Tứ Quý, Trà Ô long Kim Tuyên và Trà Ô long Ga Ba.

Công ty TNHH Nguyên Phúc Nông (Thôn 12, xã Lộc Thành) được chứng nhận 2 sản phẩm: Cà phê Got coffee chuyên dụng pha máy; Cà phê Got coffee chuyên dụng pha phin. 

Công ty TNHH Bảo Lộc COFFEE HOUSE (thôn An Bình, xã Lộc An) cũng được chứng nhận 2 sản phẩm: Bánh, kẹo, chocolate từ cà phê hữu cơ; Trà, cà phê hữu cơ.

Công ty TNHH Phong Giang (Thôn 13, xã Lộc Thành) được cấp chứng nhận 1 sản phẩm Trà xanh Kinh Bắc.