Lắp đặt 5 kho lạnh tại làng hoa Xuân Thành

VŨ VĂN 06:21, 14/09/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch lắp đặt 5 kho lạnh tại làng hoa Xuân Thành, Đà Lạt, tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước hỗ trợ 50%, vốn đối ứng của đơn vị tham gia mô hình 50%.

Sở giao cho Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, phương thức đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

Trong quý III và IV/2023, nhà thầu được chọn ký hợp đồng trọn gói lắp đặt 5 kho lạnh trong thời hạn 60 ngày. Kho có kích thước 50 m3, dài rộng cao 5 x 4 x 2,5 m, nhiệt độ 0 - 10 độ, lắp đặt theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP thẩm định giá và giám định Tiên Phong.