Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

DIỄM THƯƠNG 11:58, 13/09/2023

(LĐ online) - Ngày 13/9, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo thực hiện lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ đã được thống nhất, thực hiện có hiệu quả, chịu trách nhiệm toàn diện về lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND TP Đà Lạt hoàn thành hồ sơ, phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng, Phường 6, TP Đà Lạt; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước 30/9/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023; tổ chức thẩm định theo quy định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Sào Nam, Phường 11, TP Đà Lạt, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 20/9/2023; tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nhà ở xã hội Sào Nam theo quy định để tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

Trước đó, sở Xây dựng đã có báo cáo gởi UBND tỉnh nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng nhà ở xã hội như: Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Thông báo số 268/TB-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Đà Lạt khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, khu dân cư (dự án nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B – CC5, Kim Đồng, Sào Nam,...); phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở xã hội trong năm 2023. Tuy nhiên, thực tế do ngân sách khó khăn nên tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Lạt chưa được UBND TP Đà Lạt triển khai thực hiện theo tiến độ.

Qua theo dõi, Sở Xây dựng không nhận được văn bản báo cáo của UBND TP Đà Lạt về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, một số thủ tục không thể rút ngắn thời gian do pháp luật đã quy định thời gian tối thiểu thực hiện, cụ thể như: Đăng tải hồ sơ mời quan tâm thực hiện dự án (30 ngày); đăng tải hồ sơ mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất (60 ngày); thông báo thu hồi đất (tối thiểu 90 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp)...