Xây dựng 2 chuỗi liên kết liên huyện

MẠC KHẢI 06:16, 07/09/2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản liên huyện trên địa bàn.

Theo đó, chuỗi liên kết liên huyện cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ nông sản tại Công ty Hikari Đà Lạt, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 18,3 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn năm 2023-2024. Bao gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 4,8 tỷ đồng, công ty và các hộ liên kết đối ứng hơn 13,5 tỷ đồng.

Và chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Nam Hà trên địa bàn huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, giai đoạn 2022-2023 với tổng số tiền gần 10,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng; Hợp tác xã Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp Nam Hà và các hộ tham gia dự án đối ứng gần 7,7 tỷ đồng.