50 ha cà phê arabica buôn làng đạt tiêu chuẩn hữu cơ

VŨ VĂN 09:17, 18/11/2023

(LĐ online) - Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO vừa cấp Chứng nhận 50 ha cà phê arabica tại thôn Tu Poh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương đạt tiêu chuẩn TCVN 11041 – 2: 2017 phù hợp quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thời hạn 2 năm.

Chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến cà phê hữu cơ thương hiệu Chappi Mountains đang phát triển khá hiệu quả tại thôn Tu Poh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương

Diện tích 50 ha cà phê arabica Chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ do Công ty TNHH Daisy International liên kết khoảng 60 nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn làng Tu Poh nói trên, canh tác theo tiêu chuẩn an toàn, bền vững 4C, UTZ, Rainforest…

Với tổng sản lượng khoảng 350 tấn/năm, mô hình liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến các dòng sản phẩm cà phê bột xếp hạng OCOP 4 sao tỉnh Lâm Đồng, tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu hơn 5 năm qua. Liên kết hữu ích