Lâm Hà: Nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

THÂN THU HIỀN 06:14, 27/12/2023

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà đã nỗ lực thi đua lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Lâm Hà thực địa tại tuyến đường Phi Tô (Lâm Hà) đi xã Lát (Lạc Dương)
Lãnh đạo tỉnh và huyện Lâm Hà thực địa tại tuyến đường Phi Tô (Lâm Hà) đi xã Lát (Lạc Dương)

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết: Năm qua, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các địa phương đã luôn bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị địa phương, bám sát thực tế và có nhiều đổi mới trong thực hiện,qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Từ những con số qua các chỉ tiêu cụ thể đã minh chứng cho nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà trong năm qua. Trong nông nghiệp, đến nay, tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 56.952,5 ha, tăng 2% so cùng kỳ; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất ước đạt 158 triệu đồng/ha, tăng 8% so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp là 16.250 ha, chiếm 31,4% diện tích đất canh tác; trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 5.560 ha; diện tích sản xuất nông nghiệp tốt là 10.690 ha.

Đến hết năm 2023, huyện Lâm Hà hiện có tổng 34 sản phẩm của 24 chủ thể đã được cấp thẩm quyền công nhận sản phẩm OCOP. Cụ thể, có 17 sản phẩm OCOP hạng 4 sao, 17 sản phẩm OCOP 3 sao; 3 sản phẩm UBND huyện đã trình UBND tỉnh xem xét, đánh giá công nhận sản phẩm OCOP hạng 4 sao trong năm 2023. Vừa qua, 3 sản phẩm đã được UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Đến nay, huyện có 59 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.591 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 1.360 ha. Song song với lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ của huyện cũng chuyển dịch theo hướng đã xác định. Trong đó, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển và tăng trưởng cao, giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước đạt 1.501 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch (KH), tăng 9,4% so với cùng kỳ... 

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Về lĩnh vực y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, trong năm, huyện Lâm Hà phát hiện và điều trị 356 ca sốt xuất huyết, giảm 33 ca và 139 ca mắc tay chân miệng, tăng 95 ca so với cùng kỳ 2022.

Ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn huyện giảm 6,11%, còn khoảng 2.318 hộ; hộ nghèo đa chiều giảm 1,41%, còn 869 hộ (trong đó hộ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số (DTTS) giảm 4,16%, còn 488 hộ); số hộ cận nghèo đa chiều giảm 2,43%, còn 1.449 hộ (trong đó số hộ cận nghèo đa chiều DTTS giảm 3,40%, còn 776 hộ). 

Đến nay, tổng nguồn vốn đã phân bổ cho Chương trình Giảm nghèo bền vững của huyện là 7,3 tỷ đồng, ước giải ngân năm 2023 được 2,5 tỷ đồng, đạt 35% KH. Đối với Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi, tổng kinh phí đã phân bổ 42,5 tỷ đồng.

Trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới, tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện 40,5 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân năm 2023, nguồn vốn đầu tư 31,3 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện bố trí 10 tỷ đồng từ ngân sách huyện để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện, huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Liên Hà và Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, tổng kế hoạch vốn là 579 tỷ đồng/61 công trình, ước giải ngân thanh toán 464 tỷ đồng, đạt 80,2%. Đối với thu, ngân sách, huyện Lâm Hà ước thực hiện đến 31/12, được 395 tỷ đồng, đạt 82,12% KH tỉnh giao và đạt 74,5% KH huyện; tổng chi ước 1.202 tỷ đồng, đạt 113,4% KH tỉnh và 108,2% KH huyện...

Ông Nguyễn Văn Hoàng khẳng định: Với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII”, năm 2024, là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Đây sẽ là năm quan trọng, bứt phá để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của cả giai đoạn đòi hỏi các phòng, ban, đơn vị và các địa phương cần quyết tâm, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự cường, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo để vững vàng tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.